Flesh Art 2006

Vasilkova maliarska tvorba

sleduje originálny výtvarný program, založený predovšetkým na absurdite, nepredvídateľnosti skladby jednotlivých námetových prvkov. Stretnutie dáždnika a šijacieho stroja tu prebieha takmer doslovne.. Realita, ktorú reflektuje Vasilko cez prizmu humoru a – podľa vlastného vyjadrenia – romantizmu a melanchólie, pochádza najmä z prostredia strojov, výrobných hál a robotiky. Jeho „stroje“ sú však aktérmi ľudských príbehov a vzťahov, nositeľmi ideologických a filozofických odkazov a symbolov. Vizuálna stránka Vasilkových diel zodpovedá jeho pozitívnemu vzťahu k „ starým či novým strojom a poľnomechanizmom “ (z manifestu Strany železných, ktorú založil s P. Králikom). Dominuje jej čistý rukopis, jasné kompozície a utlmená farebnosť. Okrem maľby sa venuje grafike a fotomontážam.

Diana Majdáková

Flesh Art , november 2006, str. 39